Rorschach

Rorschach (okunuşu: Roşa) testi, psikolojik testlerin belki de en ilgi çekenidir. İsviçreli psikiyatrist/psikanalist Hermann Rorschach tarafından şizofreni ve düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarılmış, 10 mürekkep lekesinin gözüktüğü karttan oluşan psikanalitik bir kişilik testidir. Hermann Rorschach bu testi ilk icat ettiğinde, düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarmış olsa da, bugün günümüzde kişilik ve kişinin ana dinamiklerini analiz eden bir test olarak görülmektedir.

7-70 yaş arası herkese Rorschach testi verilebilir. Klinik çalışmalarda özellikle her yaş gurubundaki psikopatolojilerin daha iyi belirlenmesi için yapılan çalışmalara baktığımızda konuşabilen her insanın bu testen geçirilebileceğini belirtilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çocuklarla yapılan testlerin yorumlarının erişkin yorumlarından ve değerlendirmelerinden farklı olmasıdır.

Bu test bireysel bir testtir ve testi alan kişinin testör ile yalnız başına olması gerekmektedir. Rahatsız edilmeyen bir ortamda ve zaman kısıtlaması olmaksızın testin uygulanması, izleyiciden uzak şekilde gerçekleştirilmesi şarttır.

Tematik Algı Testi (T.A.T)

Test, Harvard Psikoloji Kliniğinde 1938 yılında geliştirilmiştir. Projektif bir testtir. Motivasyon, ihtiyaçlar, davranışı belirleyen iç işlevler ve bunları gruplanması amaçlanmıştır. Murray, testin yapımında biyolojik etmenlerin yanında çevresel ve sosyal etmenlerin de davranışa etkisini göz önüne almıştır.

Uygulamada toplam 16 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı da kadınlar içindir.Danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması istenir. Anlatılan hikaye öz yaşamsal bir öyküye benzer. Kişi için önemli unsurlar, sorunlar öne çıkar ya da tekrarlanır.

8 yaşın üstündeki herkese test verilebilir. Uygulama süresi 30 dk ile 1 saat arasındadır. Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır. Sonuçlar, kişiye özeldir. Sonuçlar danışana açıklanabilir. Ancak rapor sadece testi isteyen hekim ya da psikolog/psikoterapiste verilir.

Tematik Algı Testi, Rorschach sonrasında tamamlayıcı olarak kullanılabileceği gibi ayrıca da uygulanabilir. Özellikle eğitim ve entelektüel seviyenin düşük olduğu durumlarda kolaylık sağlar.