Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı


Aile danışmanlığı bireysel yaklaşımlardan farklı olarak, yaşanan sorunları aile sistemi içerisinde ele alır ve direkt olarak aile üyeleri ile çalışır. Aile danışmanı genel olarak, problemlere tüm aile üyelerinin bir biçimde dahil olduğunu ve problemin devamında ya da çözümünde aile üyelerinin önemli rolleri bulunduğunu kabul eder. Bu danışmanlık yöntemi bazen tüm aile, bazen aile üyelerinin bir kısmı ile bazen de yalnız bir kişiyle aile sistemi üzerine yapılır. Böyle bir danışmanlık çoğu zaman bireylerin birbirlerini ve aile ilişkilerini anlamalarını sağlar. Ayrıca aile bireylerinin kendi aralarındaki etkileşiminden yola çıkarak problemle ilişkileri incelenir. Burada amaç, ailede bir kişiyi suçlamak ya da problemli görmek yerine, aile sisteminde problemin devam etmesine neden olan döngüleri tespit etmek ve bunları değiştirmektir.

Aileler içlerinde aile üyelerinin bireysel sistemleri yanında, ikili ve üçlü etkileşimlerde farklı alt sistemleri barındırır. Aile içi sorunlar tek bir aile üyesine odaklı şekilde getirildiği gibi tüm aile bireylerinin doğrudan etkilendiği yoğun çatışmalı ilişkiler olarak da gözlenebilir. Aile terapisinde farklı teorik yaklaşımlarda bireylerin öznel gelişimine ya da ikili, üçlü ilişkilerin iyileştirilmesine yönelerek doyurucu etkileşim yolları araştırılır, açık iletişime geçilir ve sorun oluşturan kuşaklar arası aktarımlar üzerinde çalışılır. Sürecin sonunda bireylerin kendilerini güçlü ve etkin görebilmeleri ve aile içi ilişkilerinde güvende ve huzurlu olabilmeleri önemlidir.

Aşağıdaki durumlarda aile terapisi değerlendirilir.

Erken çocukluk dönemindeki çocuğun uyum, davranış ve öğrenme sorunları

Ebeveyn çocuk ya da ebeveyn ergen arasında devam eden, çözümlenmemiş çatışmalar

Aile bireylerinden birinde görülen ve uzun süredir devam eden iş / okul / sosyal uyum sorunları

Aile yaşam döngüsündeki belirgin değişiklikler – evden/ işten ayrılma, evlilik, taşınma, ölüm – sonrası yaşanan iletişim ve ilişki sorunları

Aile içi şiddet, baskı ve zor kullanma yaşantısı


 

 

Ayrıntılı bilgi veya randevu almak için; 0532 307 97 40 numaralı telefon üzerinden iletişim sağlayabilirsiniz.