WISC 4

Wisc-4 Türkiyedeki 6-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi uygulamasıdır.
Şu anda yaygın olarak kullanılan Wisc-r zeka testi 1970’li yıllarda geliştirilmiş bir testtir. Artık eskimiş olan bu test çocuklarda zekayı ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.
Wisc-4’ün 2016 yılı itibariyle kullanıma başlamasıyla birlikte bu testlerde daha güvenilir ve güncel sonuçlar alınmaktadır.
Bu testin sertifikasyonu sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmakta olup ülkemizdeki nadir sertifiye uygulayıcılarından birini bünyesinde bulunduran bir merkez olmaktan mutluluk duymaktayız.
Eğer bu testin uygulanması gerekiyorsa merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

WISC-R

WISC-R ( halk arasında wisc r, viskar olarak da kullanılır )yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasında ki çocuklara uygulanabilmektedir.
Bunun üzerinde veya altında ki yaş gruplarına farklı testler uygulanmalıdır.
Test zekayı oluşturan birçok özellik hakkında bize fikir verir ve çocuğu daha yakından tanımamıza yardımcı olur.
Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır.
Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır.
Sözel bölümü oluşturan alt testle Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir.
Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Resim Düzenleme, Şifre ve Labirentlerden oluşmaktadır
2016 yılı itibariyle uyarlama, standardizasyon ve norm çalışmalarının tamamlanmasıyla yerini yavaş yavaş WISC 4 e bırakmaya başlamış olmakla birlikte klinik anlamda oldukça yaygın olarak kullanılmakta olup faydalı olmayı da sürdürmektedir.

Eğer bu testin uygulanması gerekiyorsa merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.